Συν-δημιουργημένη ηγεσία και οριζόντια δομή: ακούγοντας τη φωνή του υπαλλήλου

Συμμετοχή & και βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρίας

Μη χρηματικό

Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας επιχειρηματικής επιτυχίας. Το ηθικό, η παραγωγικότητα και η δέσμευση των εργαζομένων είναι ορισμένες πτυχές που μπορούν να βελτιωθούν με την υιοθέτηση δωρεάν ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού.

Εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας (συναντήσεις, εταιρικές εκδηλώσεις κ.λ.π), υπάρχει επίσης μια άλλη εναλλακτική λύση: εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 9 από τα πιο γνωστά και καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Έχοντας εξετάσει όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας, θα φτάσουμε στο πιο σημαντικό βήμα: πώς να επιλέξετε το καλύτερο και ιδανικό εργαλείο για εσάς και την ομάδα σας;

Προκειμένου να απαντήσετε επιτυχώς σε αυτό, πρέπει να αναρωτηθείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι χρειάζεστε για το λογισμικό επικοινωνίας;
  • Τι μέγεθος έχει η επιχείρησή σας;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η ενσωμάτωση του εργαλείου στη ροή εργασίας σας;
  • Πόσο καιρό χρειάζεται για να το στήσετε;
  • Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που μπορείτε να επενδύσετε σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας;

Ανθρώπινο δυναμικό

Το εσωτερικό τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας θα έχει μεγάλη υποστήριξη για να δημιουργήσει το επιλεγμένο εργαλείο επικοινωνίας καθώς και για να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους σας στη χρήση του.

Απαραίτητες δεξιότητες

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι κάτι περισσότερο από αρκετό για εσάς και τους εργαζομένους με σκοπό να εκμεταλλευτείτε πλήρως ένα ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Υπάρχουν πολυάριθμα οφέλη τα οποία έρχονται μαζί με τη δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας που βασίζεται σε ψηφιακά και ηλεκτρονικά εργαλεία, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα ακόλουθα:

Καλύτερη οργάνωση: τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας εξασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές με το έργο πληροφορίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και είναι καλά οργανωμένες.

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου: όταν οι εργαζόμενοι συνεργάζονται και επικοινωνούν μεταξύ τους άμεσα, διασφαλίζουν χρόνο, επιτυγχάνοντας τον τελικό στόχο πολύ πιο γρήγορα.

Βελτίωση των ομαδικών σχέσεων: τα διαδικτυακά εργαλεία και η ψηφιακή επικοινωνία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γίνουν πιο άνετα τα μέλη της ομάδας με την έννοια της συνεργασίας για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο.

Παραδείγματα από προηγούμενη εφαρμογή

Όνομα εταιρίας: DIONIC

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Αριθμός εργαζομένων: 250+

Πως υλοποιήθηκε η καινοτομία στον εργασιακό χώρο;

Η DIONIC δραστηριοποιείται στους τομείς της εμπορίας και διανομής, του λογισμικού, της ενέργειας, των ακινήτων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η μακροχρόνια εξειδίκευση, η δημιουργικότητα, η άριστη οργάνωση και η προφανής τεχνογνωσία, καθώς και η στρατηγική επέκτασης της στην ελληνική και ξένη αγορά, καθιέρωσαν τη DIONIC ως μία από τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και αναγνωρισμένες ομάδες στην αγορά. Το προσωπικό της εταιρείας χρησιμοποιεί intranet για την εσωτερική επικοινωνία τους. Το Intranet είναι ένα δίκτυο υπολογιστών για την ανταλλαγή εταιρικών πληροφοριών, εργαλεία συνεργασίας, λειτουργικά συστήματα και άλλες υπηρεσίες πληροφορικής μόνο σε έναν οργανισμό και αποκλείοντας την πρόσβαση τρίτων από τον οργανισμό.

Αποτελέσματα

Το προσωπικό της εταιρείας έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με διάφορα εταιρικά θέματα, όπως εσωτερικά νέα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, πρωτοβουλίες της εταιρείας και να ενημερώνονται σωστά και έγκυρα σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα εταιρειών.


Πηγές:
http://www.dionicgroup.com/gr/dionic-group/HumanResources/hrcommunication/
https://en.wikipedia.org/wiki/Intranet

Άλλα παραδείγματα:
https://slack.com/intl/en-gr/customer-stories/intuit
https://ryver.com/reviews/
https://www.zoho.com/cliq/customers/healthcare-tech.html
https://fleep.io/blog/fleep-user-story-estcube-2/
https://flock.com/customers/hiyodesign/
CABLEL

Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα κουπόνι για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στο χώρο εργασίας;