Ερωτηματολόγιο Αυτο-αξιολόγησης

Προσδιορίστε τις ανάγκες σας για καινοτομία στον χώρο εργασίας

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Εάν συμμετείχατε στην πρόσκληση, μάθετε εάν η εταιρεία σας είναι ένας από τους δικαιούχους του κουπονιού INNovaSouth.