ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το μοντέλο του έργου INNovaSouth επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την καινοτομία  στο χώρο εργασίας τους μέσα από την αύξηση της παροχής κινήτρων και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Αυτή η καινοτόμα μεθοδολογία βασίζεται σε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών που σχετίζονται με τους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες που αποτελούν κινητήρια δύναμη της καινοτομίας:

  • θέσεις εργασίας και ομάδες
  • οργανωτικές δομές, διαχείριση και διαδικασίες
  • βελτίωση και καινοτομία με κέντρο τους εργαζόμενους
  • συνεργατική ηγεσία και οριζόντια δομή.

Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, περιγράφονται 5 πρακτικές καινοτομίας στο χώρο εργασίας, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης τους και αναφέροντας ποιες από αυτές προϋποθέτουν την επένδυση χρημάτων και ποιες όχι.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται μια πρακτική συμβουλή για την πιθανή υλοποίηση καινοτόμων δράσεων μέσα στις επιχειρήσεις τους με σκοπό να βελτιώσουν τις οργανωτικές διαδικασίες τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Θα συμπεριλαμβάνει εμπνευσμένες μελέτες περιπτώσεων που θα δίνουν στους ιδιοκτήτες αλλά και στους εργαζόμενους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδέες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Μέσα στο Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρουν μια ποικιλία πρακτικών καινοτομίας για το χώρο εργασίας,

μαζί με ένα διαδραστικό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που θα τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

From 16th March to 3rd June 2020, Sicilian and Thessalonian SMEs can request a voucher with a value of € 8,000 to be spent on workplace innovation services, goods, tools and best practices in order to encourage and motivate local enterpreneurs to effectively adopt these solutions addressed to employees and increase their productivity and company’s competitiveness.
Within the Call for proposal you can find all the selection criteria and information about the procedure to follow. The interested SMEs, if eligible, can apply directly online through this section of the website.

START YOUR PATHWAY TOWARDS INNOVATION, APPLY NOW TO GET THE VOUCHER! 

ΝΕΑ

Έχετε ακούσει ποτέ για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στο Χώρο Εργασίας (EUWIN); Μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος αυτού του σημαντικού νέου εγχειρήματος απλά κάνοντας εγγραφή του λογαριασμού σας και κατεβάζοντας ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες πηγές .

Ιστοσελίδα: http://portal.ukwon.eu/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ