Η Σημασία των Μη Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Παραγωγικότητα και την Ευεξία

ον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εφεύρουν νέους τρόπους για να βρεθούν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Για αυτόν τον λόγο, οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) έχουν αυξητική τάση καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να φέρουν καινοτομίες στην αγορά για να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές.

Παρατηρώντας τις καινοτομίες στις επιχειρήσεις, κάποιος μπορεί να διακρίνει δύο τύπους καινοτομίας. Η πρώτη είναι η λεγόμενη τεχνολογική καινοτομία, η οποία σχετίζεται στενά με τις καινοτομίες προϊόντων και διαδικασιών. Το άλλο είναι οι μη τεχνολογικές καινοτομίες που συνδέονται γενικά με τις καινοτομίες οργάνωσης και μάρκετινγκ.

Για αυτό το άρθρο, μας ενδιαφέρουν περισσότεροι οι μη τεχνολογικές καινοτομίες μέσα σε μια επιχείρηση και θα διερευνήσουμε τις επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και την ευημερία. Αλλά πρώτα, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τι εννοούμε με τον όρο μη τεχνολογικές καινοτομίες.

Το Υπόβαθρο των μη Τεχνολογικών Καινοτομιών

Η καινοτομία έχει τόσο τεχνολογικές όσο και μη τεχνολογικές πτυχές, και πολλές φορές, αλληλοσυμπληρώνονται για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός νέου προϊόντος που βασίζεται κυρίως σε τεχνολογικές καινοτομίες απαιτεί συχνά νέες μεθόδους μάρκετινγκ για την επιτυχές λανσάρισμα του στην αγορά.

Οι μη τεχνολογικές καινοτομίες εισήχθησαν για πρώτη φορά στοΕγχειρίδιο του Όσλο το 2005, που δημιουργήθηκε από τονΟργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για να συμπεριλαμβάνονται στις έρευνες καινοτομίας. Ο ΟΟΣΑ ορίζει τις μη τεχνολογικές καινοτομίες και τις κατηγορίες τους ως εξής:

• Η καινοτομία μάρκετινγκ εφαρμόζει μια νέα μέθοδο μάρκετινγκ που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό ή τη συσκευασία προϊόντων, την τοποθέτηση προϊόντων, την προώθηση προϊόντων ή την τιμολόγηση.

• Μια οργανωτική καινοτομία εφαρμόζει μια νέα οργανωτική μέθοδο στις επιχειρηματικές πρακτικές μιας επιχείρησης, στην οργάνωση στο χώρο εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις.

Έκτοτε, αυτές οι κατηγορίες μη τεχνολογικών καινοτομιών έχουν αρχίσει να αποτελούν μέρος των ερευνών καινοτομίας των χωρών, αλλά με λιγότερες λεπτομέρειες σε σύγκριση με την καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.

Πώς συνδέονται οι Μη Τεχνολογικές Καινοτομίες με την Παραγωγικότητα και την Ευημερία;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μη τεχνολογικές καινοτομίες σχετίζονται με τις καινοτομίες μάρκετινγκ και οργάνωσης μέσα σε μια εταιρεία. Αυτοί οι τύποι καινοτομιών διαδραματίζουν υποστηρικτικό αλλά ταυτόχρονα ζωτικό ρόλο για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν καινοτομίες μάρκετινγκ που είναι εύκολο να κατανοήσουμε τη σημασία τους. Η καινοτομία σε δραστηριότητες μάρκετινγκ όπως η διαφήμιση, η πώληση και η παράδοση προϊόντων σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας μιας εταιρείας αυξάνοντας τις πωλήσεις ή τα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, για να είναι επιτυχές το μάρκετινγκ, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δημιουργικοί για να βρουν νέους και καινοτόμους τρόπους για την εμπορία των προϊόντων μιας επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, οι οργανωτικές καινοτομίες φέρνουν τις απαραίτητες αλλαγές μέσα σε μια εταιρεία για την καταπολέμηση των διαρθρωτικών εμποδίων που εμποδίζουν την επιτυχία της. Μερικά από αυτά τα εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός της εταιρείας, άσκηση κριτικής και πίεση από τους ανωτέρους, αυστηρό έλεγχο διαχείρισης, άκαμπτες δομές και διαδικασίες και άλλα. Μέσω οργανωτικών καινοτομιών, οι εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας που να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να γίνουν πιο δημιουργικοί.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι που τους επιτρέπεται να είναι καινοτόμοι είναι πιοπαραγωγικοί και αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Η ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων δημιουργεί επίσης πολλά πλεονεκτήματα για την ευημερία των εργαζομένων όπως:

1. Υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία

2. Καλύτερη απόδοση

3. Χαμηλότερο στρες

4. Προσωπική ανάπτυξη

Επομένως, καθίσταται προφανές ότι η καινοτομία, η παραγωγικότητα και η ευημερία δεν είναι απλώς αλληλεξαρτώμενες, αλλά υποστηρίζουν και ενισχύουν η μία την άλλη. Οι οργανωτικές καινοτομίες ενισχύουν τη δημιουργικότητα και με τη σειρά τους, η δημιουργικότητα οδηγεί σε ακόμη περισσότερες τεχνολογικές ή μη τεχνολογικές καινοτομίες στο χώρο εργασίας.

Συμπεράσματα

Για να επιβιώσουν στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό και παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε καινοτομίες. Ωστόσο, πριν επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή τη βελτίωση των διαδικασιών, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν τι συμβαίνει μέσα στις ίδιες τους τις εταιρείες.

Η μετατροπή σε πιο ευέλικτους τύπους διαχείρισης και η ενθάρρυνση των εργαζομένων να είναι δημιουργικοί θα οδηγήσει στη δημιουργία μεγαλύτερων ποσοτήτων καινοτομιών μέσα στην εταιρεία και θα δημιουργήσει μια θετικό κλίμα και μια κουλτούρα ευημερίας που θα επιτρέψει στους εργαζομένους να ευδοκιμήσουν.

Μάθετε περισσότερα και δείτε σχετικές πρακτικές στο εγχειρίδιο INNovaSouth εδώ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *