Η Σημασία της Δια Βίου Μάθησης

Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας αλλάζουν τη δυναμική ζήτησης δεξιοτήτων και προωθούν τη σημασία της δια βίου μάθησης. Η δια βίου μάθηση είναι η «συνεχής και εθελοντική» αναζήτηση γνώσης για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Τα κύρια οφέλη που παρέχει στους μαθητές είναι η αυξημένη απασχολησιμότητα και ανταγωνιστικότητα και η αίσθηση της προσωπικής ανάπτυξης.

Έχοντας αναφέρει τι κερδίζουν οι δια βίου μαθητές από αυτήν τη διαδικασία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επηρεάζει θετικά και τις επιχειρήσεις . Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις δραστηριότητές τους, καθώς επίσης να βοηθήσει και στη διαχείριση των εργαζομένων.

Οφέλη από τη Διά Βίου Μάθηση στο Χώρο Εργασίας

Η σημασία της δια βίου μάθησης είναι αντιληπτή εδώ και δεκαετίες, αλλά οι ταχείες αλλαγές στον χώρο εργασίας και την αύξηση του ανταγωνισμού την έχουν καταστήσει ακόμη πιο απαραίτητη στις μέρες μας. Αυτό ισχύει τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στις μέρες μας η ζήτηση για δεξιότητες, προϊόντα και υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι επιχειρήσεις άρχισαν συνειδητοποιούν τώρα ότι η επένδυση στους υπαλλήλους τους μέσω της δια βίου μάθησης είναι για δικό τους όφελος.

Ποια είναι μερικά από τα οφέλη που τονίζουν τη σημασία της δια βίου μάθησης στο χώρο εργασίας;

1.        Η δια βίου μάθηση προάγει την αρμονία. Σύμφωνα με μελέτες, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να αντιμετωπίζουν καλύτερα κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

2.        Βοηθά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι μαθητές δια βίου εκπαίδευσης είναι συνηθισμένοι να προκαλούν συνεχώς τον εαυτό τους με κάτι νέο, και ως εκ τούτου είναι πιο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές προκλήσεις.

3.        Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών. Αυτό είναι αποτέλεσμα υψηλότερων των υψηλότερων δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της μάθησης και της κατάρτισης. Ο εμπλουτισμός ικανοτήτων μεταφράζεται σε καλύτερη δουλειά από τους εργαζομένους που οδηγεί σε ικανοποιημένους πελάτες και σε μια ακμάζουσα επιχείρηση.

4.        Μειώνει τα κόστη πρόσληψης. Οι εταιρείες με ένα διευρυμένο σύνολο δεξιοτήτων στους εργαζόμενους τους μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους ευκολότερα και φθηνότερα από μια διαδικασία πρόσληψης.

5.        Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι. Οι επιδέξιοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που τις περισσότερες φορές παίρνουν προαγωγή. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθεί η αφοσίωση των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα τους λόγω προσωπικής δέσμευσης.

Συμπέρασμα

Η σημασία της δια βίου μάθησης γίνεται εμφανής όταν κάποιος μελετά εκτενέστερα τα παρεχόμενα οφέλη για έναν οργανισμό. Η ωφέλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων με τόσους τρόπους, κάνει την δια βίου μάθηση να μην θεωρείται πλέον προαιρετική. Οι εταιρείες τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να επενδύσουν στη δια βίου μάθηση και να την εντάξουν στην επιχειρηματική τους στρατηγική και αποστολή τους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία της δια βίου μάθησης και για τρόπους της προώθησης της μέσα σε έναν οργανισμό, κάντε κλικ εδώ .