Εταιρικές και ομαδικές εκδηλώσεις για την προώθηση της συνεργασίας

Με τον όρο εταιρικές εκδηλώσεις αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, από δραστηριότητες δημιουργίας ομάδων έως εκδηλώσεις πελατών, συνέδρια και βραβεία.

Η διάρκειά τους μπορεί να διαφέρει, από λίγες μόνο ώρες, μια ημέρα, έως και μεγάλα συνέδρια που διαρκούν μια εβδομάδα, ανάλογα με τους στόχους και τους σκοπούς της κάθε εκδήλωσης.

Συχνά μπορούνε να αναφέρονται, σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης μιας ομάδας εργασίας και του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού μιας επιχείρησης, διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα μέλη του προσωπικού, σε ένα επιχειρηματικό φεστιβάλ γύρω από μια ενδιαφέρουσα ιδέα της εταιρείας, ή και εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση του προσωπικού με το αντίστοιχο άλλων εταιρειών ή και στελεχών άλλων επιχειρήσεων.

Σκοπός αυτού του είδους των δραστηριοτήτων είναι να ενδυναμώσουν τη σχέση και την αλληλεπίδραση του προσωπικού, να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο εργασιακό κλίμα και να το επικοινωνήσουν εντός και εκτός επιχείρησης.

Θέλετε να πάρετε ιδέες αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει η επιχείρησή σας;

Βρείτε αυτό που ψάχνετε στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας εδώ που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου InnovaSouth.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Εάν συμμετείχατε στην πρόσκληση, μάθετε εάν η εταιρεία σας είναι ένας από τους δικαιούχους του κουπονιού INNovaSouth.